Cíle projektu

1) Zformování kvalitního výzkumného týmu lingvistů a optimalizace jeho pracovního prostředí:
a) Kvalitativní posun od skupiny jednotlivců k systematicky spolupracujícímu týmu lingvistů a optimalizace jeho pracovního prostředí.
Projekt umožní: vytvoření platformy pro týmovou práci, zvýšení odborných znalostí členů (účastí na workshopech, konferencích a školeních), mezioborovou komunikaci, zlepšení organizačních dovedností členů (psaní grantových žádostí, organizace týmového bádání).
b) Koordinovaný lingvistický výzkum vycházející ze společného badatelského programu.
Projekt umožní: vzájemnou kontrolu výstupů (pravidelné reportování a "peer reviewing").
c) Začlenění týmu do dění v oboru.
Projekt umožní: podporu aktivní účasti na konferencích, založení a pořádání pravidelné lingvistické konference.
2) Zvýšení vědeckého potenciálu a výzkumné produktivity studentů:
a) Zkvalitnění výzkumné složky studia lingvistiky na FF UP.
Projekt umožní: inovovat kurzy s výzkumným rozměrem, motivovat nadané studenty k dalšímu studiu lingvistiky, přizvat studenty k výzkumným aktivitám týmu.
b) Podpora výzkumu prováděného studenty.
Projekt umožní: vytvořit pozici asistenta výzkumu, podporovat aktivní účast studentů na konferencích.