Klíčové aktivity

1. Formování výzkumného týmu (1/2012 - 5/2012)
2. Realizace výzkumu jazykové rozmanitosti a komunikace (6/2012 - 12/2014)
3. Organizace a realizace workshopů a konferencí (6/2012 - 12/2014)

4. Podpora vzdělávání studentů ve vědecko-výzkumné činnosti (1/2012 - 12/2014)