Aktuální informace a uplynulé akce

Informace o aktuálním dění a dokumentaci z realizovaných akcí naleznete též na našem profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/JazykovaRozmanitostAKomunikace

8. prosince 2014
Prof. Ian Roberts: přednášky "Conditional Inversion and Types of Parametric Change" a "Word Order in the Languages of Europe"

roberts

 

5. prosince 2014
Dr. Miroslava Aurová: přednáška "Centrum a periferie syntaktické struktury: SAE vs. ne-nominativní jazyky, struktura vs. kognice"

aurova

 

1. prosince 2014
Dr. Denis Ott: přednášky "How Syntactic Is Ellipsis?" a "Right-node Raising: Syntactic Theory´s Hoary Chestnut"

ott

 

27. listopadu 2014
Dr. Stephanie (Robin) Quizar: přednáška "Synonymity"

quizar

 

26.-27. listopadu 2014
Prof. Vahram Atayan: přednáška "Textstruktur, Vertextungsmuster und Textsegmentierung" a workshop "Sprachliche Polyphonie und Argumentation"

atayan

 

18. listopadu 2014
Doc. Hana Bergerová: přednáška "Zum aktuellen Stand der tschechisch-deutschen und deutsch-tschechischen Phraseographie"

bergerová

 

12.-14. listopadu 2014
Dr. Iraide Ibarretxe Antuano: přednáška "Metaphor, embodiment, and culture", seminář "Relaciones semánticas desde la lingüística cognitiva" a metodologické konzultace

iraide1

iraide2

iraide3

 

10. listopadu 2014
Prof. Jan Čermák: přednáška "Lexical Mortality in the History of English" a dr. Ondřej Tichý: seminář: "Lexical (or Formal) Mortality in Late Modern English"

cermak-tichy

 

31. října 2014
Doc Katarína Chovancová, přednáška "Sprostredkovaná komunikácia"

chovancova

 

21. října 2014
Dr. Filip Smolík, "Tutoriál o statistických metodách"

smolik

 

20. října 2014
Mgr. Pavel Caha, PhD., seminář "On Nanosyntax: What Is It?"
caha

 

10. října 2014
Doc. Eva Spitzová, přednáška "Determinace substantiv"

spitzova

 

29. září 2014
Informační schůzka pro studenty Mgr. a PhD. programů

infoschuzka

 

10.-11. června 2014
Obhajoby diplomových prací

obhajoby-june-2014

  

9. června 2014
Seminář  prof. Jeanne-Marie Debaisieux: Corpus linguistics as a tool for French language studies

 

 5.-7. června 2014

Mezinárodní konference OLINCO 2014

 olinco2014

Kompletní fotogalerie.

 

 

5. května 2014

Seminář Mgr. Víta Suchomela: “Creating a corpus in Sketch Engine”.

 vit-suchomel

 

 

7. dubna 2014

Přednáška Dr. Javiera Valenzuely: “TimeNet: a multimodal database to research the conceptualization of time”.

 

3. dubna 2014

Přednáška Prof. Dr. Volkera Gasta: “Motivating W(h)-Clefts in English and German: A hypothesis-driven parallel corpus study”.

 

24. a 25. března 2014

Přednášky Prof. em. Dr. Rolanda Posnera: “Die Wahrnehmung von Bildern als Zeichenprozess” a Die Zahlen und ihre Geschichte: Ökonomie der Zahldarstellung.

 

17. března 2014

Přednáška Phdr. Petra Pořízky, Ph.D.: “O značkování českých jazykových korpusů”.

 

3. března 2014

Přednáška prof. Henryho G. Widdowsona (Universitat Wien): “Interpersonal Positioning in Discourse”.

 

25. února 2014

Přednášky Thomase McFaddena a Sandhye Sundaresan: “Agreement 1” a “Agreement 2”.

 

24. února 2014

 

Přednášky Thomase McFaddena a Sandhye Sundaresan: “Oblique case has structure, structural case does not” a “Anaphors in disagreement: inside the Anaphor Agreement Effect”.

 

 

17. února 2014

Informační schůzka JARKO pro studenty magisterského a doktorského studia

 

9. prosince 2013

Fonetické přednášky doc. Mgr. Štefana Beňuše, Ph.D. (Filozofická fakulta UFK Nitra)

 

26. listopadu 2013

Přednáška doc. Radka Skarnitzla, Ph.D. (Fonetický ústav FF UK): "Aspects of Czech Accented English"

 

 
 

11. listopadu 2013

Přednáška doc. PhDr. Karla Sekventa, CSc. (Masarykova Univerzita v Brně)

 

21.–22. října 2013

Fonetické přednášky prof. dr. Paula Boersmy a dr. Silke Hamann (University of Amsterdam)

 

25. října 2013

Doc. PhDr. Elena Baranová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) - přednáška „Kyvadlo, špirála alebo kruh? Reflexie o didaktike cudzích jazykov

 

 

9. října 2013

Dr. Elisabeth Piirainen - přednáška „Zur europaweiten Verbreitung von Idiomen: Ursachen und Hintergründe“

 

 

27. září 2013

prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. - přednáška „Od latiny k románským jazykům“

 

 

25. září 2013

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc. et Ph.D. - přednáška „Jazykový obraz zvířat v češtině. Stereotypy, konotace, kognitivní definice“

 

 

8. července 2013

Prof. Dr. Neyla Graciela Pardo Abril - přednáška „Representación mediática del despojo“

 

 

12. června 2013

Obhajoby diplomových prací

 

6.-8. června 2013

Mezinárodní lingvistické kolokvium OLINCO 2013

Kompletní fotogalerie

 

9. května 2013

Doktorandský seminář ve Zlíně

 

22. dubna 2013

Přednáška Josefa Fronka M.A., Ph.D. (Ostravská Univerzita) na téma O lexikografické řeholi“

 

22. dubna 2013

Přednáška doc. PhDr. Naděždy Kudrnáčové CSc.(Masarykova univerzita v Brně) na téma „Verbal Polysemy: The Case of Walk and Run

 

 

16. dubna 2013

 

Workshop prof. Dr. Dr.h.c. Juliane House (University of Hamburg) na téma „Translation Quality Assessment“

 

15. dubna 2013

Přednáška prof. Dr. Dr.h.c. Juliane House (University of Hamburg) na téma „Translation Quality Assessment“

 

March 15-16, 2013

Workshop „Jak využívat Český národní korpus“ by Olga Richterová (Institute of the Czech National Corpus)


FB photos here

 

February 19, 2003

11:30 lecture by prof. Ad Neeleman (University College, University of London) "Greenberg's Universal Nr. 20"

FB photos here

 

February 18, 2013

15:00 lecture by prof. Ad Neeleman (University College, University of London) "Person Features and Cross-linguistic Patterns of Syncretism"

FB photos here

 

December 10, 2012

13:15  prof. Libuše Dušková's (Department of English Language and ELT Methodology, Faculty of Arts, Charles University) lecture "K pojetí jazykového systému v díle Bohumila Trnky"

FB photos here

 

15:00  PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (Department of English Language and ELT Methodology, Faculty of Arts, Charles University) "English copular verbs: a contrastive corpus-supported view"

FB photos here

 

 

December 7, 2012

Dr. Ulrike Lynn"s lecture "Gesture Dictionaries as a Tool for Comparative Research into Gesture Development"

 

 FB photos here

 

December 3, 2012

Karin Aijmer's (Göteborgs universitet) lecture "Pragmatic markers in a contrastive perspective"

FB photos here

 

November 16, 2012
prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc. "Podstata a fungování jazykového znaku"

FB photos here


November 12, 2012
Dr. Martin Drápela's (Masaryk University, Faculty of Arts) lecture "A Survival Guide to the Firbasian View of the Information Structure of Language"

FB photos here


November 5, 2012
lecture by prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. "Praguian" approach to information structure: Vilém Mathesius and Beyond"

FB photos here


November 5, 2012
dr. Laura Sacia's (Nagoya University of Commerce and Business) lecture "Expressing social proximity and politeness through systems of address: A comparison of German, Portuguese, and Vietnamese"

FB photos here


October 29, 2012
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. "On Evidentiality"

FB photos here


October 24, 2012
Stefan Michael Newerkla's lecture "Čeština a rakouské variety němčiny"

FB photos here


October 22, 2012
Dr. Ivona Barešová's lecture „Social Deixis as an Important Aspect of Politeness“

FB photos here

 

October 19, 2012

Lecture by Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.:"Elementární úvod do generativní syntaxe románských jazyků"

FB photos here

 

 

8. října  2012

přednáška doc. PhDr. Milady Hirschové, DSc. (UK) na téma „Prostorová a časová deixe v češtině“

FB photos here

 

October 8, 2012

Dr. Enrique Gutiérrez Rubio's lecture "Metonymy in Spanish word-formation" (held as a part of JARKO teammembers' introductory meetings)

FB photos here

 

September 14, 2012

"Paralelní korpusy - nová metoda kontrastivního studia jazyků" a lecture by doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D

FB photos here

June 6, 2012

"What is a 'monolingual'? An American!", lecture by dr. Stephanie (Robin) Quizar

FB photos here

 

May 7-9, 2012

Workshop "Language corpora: creator and user"

FB photos here

 

May 3, 2012 

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.: a lecture entitled „Styl v překladu a v překladatelské teorii“

FB photos here

 

March 28, 2012 

"The style of live sportscasting in online newspapers" a seminar by Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

FB photos here

 

Spring 2011/2012

Meetings of the team

FB photos here