Název projektu:
Jazyková rozmanitost a komunikace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.3.00/20.0061
Pracovní název projektu:
JARKO
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecký tým z akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP) v Olomouci (1. cílová skupina), který bude pod vedením zkušeného zahraničního odborníka spolupracovat na poli zkoumání jazykové rozmanitosti a kontaktu mezi jazyky. Užší provázanost jazykovědných sekcí zúčastněných kateder FF UP povede ke zkvalitnění výzkumu i vzdělávacích aktivit. Činnost týmu ovlivní odbornou část studijních programů jazykovědných oborů zúčastněných kateder FF UP, a to jak aplikací získaných poznatků, tak zapojením studentů (2. cílová skupina) do výzkumných aktivit. Podpora v rámci projektu zvýší kvalitu výzkumu našich pracovníků i absolventů z hlediska ČR i mezinárodně.
Hlavní řešitelka:
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

Portál projektu na platformě Moodle.
Zpřístupňuje projektovou dokumentaci, výstupy z kllíčových aktivit, zápisy, atd.
(Na následující stránce klikněte na "Login as a guest.")

Stránka projektu na Facebooku.

Stránky konference Olomouc Linguistics Colloquium

olinco logo